Assegurances per empresa

 • PIME
 • Multirisc
 • Responsabilitat civil
 • Risc Administradors
 • Flotes de Vehicles
 • Retirada de Carnet
 • Transports
 • Avaria Maquinària
 • Pèrdua Explotació
 • Col·lectius de salut
 • Col·lectius de vida i accident
 • Assistència en viatge