Assegurances per l'Administració Pública

Assegurança de Responsabilitat Civil i Patrimonial per Ajuntaments i Entitats Locals (Cobertures).

Cobertures de Responsabilitat Civil i Patrimonial per Ajuntaments i Entitats Locals:

  •  Responsabilitat Civil General i Patrimonial.
  •  Responsabilitat Civil Patronal i Creuada.
  •  Responsabilitat Civil Professional.
  •  Responsabilitat Civil de Producte.
  •  Responsabilitat Civil de subministre d'aigua.
  •  Defensa Jurídica i fiances judicials.
  •  Responsabilitat Civil Publicitaria.
  •  Responsabilitat Civil i Patrimonial de protecció de dades de caracter personal.

 

Assegurances Patrimonials:

Assegurem tots els immobles de propietat municipal, com el contingut.

 

Assegurançes de defensa Jurídica Ajuntaments.

 

Assegurances Accidents.

 

Assegurances per a parq de vehícles.

  • Assegurances per l'Administració Pública